Vill du hyra monter?

Prislista hyra 2 dagar. Inkl. moms 25%.

Vill du vara med? Vi 

har 60-75 montrar.


Bokning av Monter sker till catarina@criilona.se

Hyra av möbler och el kostar extra.
Priser 18-19 Februari inkl moms 25%. Vi kommer skicka faktura till er När ni haft samtal med Catarina.

PRISER

Pris/ monter inkl moms.

1.2-1.2  1800kr/ 2dagar.

2-2 2300 kr/ 2 dagar.  med ett kavdrat pris på 575:-/meter

3-2 3300 kr med ett kvadrat pris på 550:- /meter

4-2 4200kr med en kvadrat pris på 525:- /meter

Vi kommer även ta 400 kr extra för de väggplatserna som är mot Exercishusets ytterväggar och det som gäller dessa utterväggsplatser är att el kommer inkluderas med 500 kronor i dessa montrar. Bord och stolar plus el tillkommer i monterpriset. El kommer erbjudas i dessa ytterväggar för att göra att vi slipper problem med el.

Bord. 120-80 cm. 150 kr

Bord. 120-60 cm. 150 kr

Bord. 180-80 cm 150 kr

Stol.   50 kr 

El. 300 kr

Kontakt info

Pris

Kontakt för utställare alternativmassa.gbg@gmail.com


Vill du ha större monter kontakta oss arrangörer via meil.

DETTA GÄLLER NÄR DU BOKAR EN MONTER OCH ÄR UTSTÄLLARE PÅ ALTERNATIVMÄSSA GÖTEBORG

ALLMÄNNA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER
ALTERNATIVMÄSSA Göteborg

ANMÄLAN
Anmälan är bindande för utställaren tills den antagits eller avböjts av Alternativmässa. Bindande avtal träffas det datum då bokningsbekräftelse och/eller faktura skickas till utställaren.


AVBOKNING
Anmälningsavgiften återbetalas ej vid avbokning, oavsett orsak till avbokningen och oavsett om denna är betald vid avbokningstillfället.
Vid avbokning mindre än 1 månad före mässan, debiteras 100% av ordersumman (gäller även tilläggsbeställning) oavsett om detta är betalt eller ej vid avbokningstillfället. I de fall utställaren väljer att inte ställa ut i sin monter trots att ytan är betald, äger Alternativmässa rätt att fritt disponera platsen.
Överlåtelse av monterplats är inte tillåten. OBS! För att din avbokning ska vara giltig måste du begära skriftlig bekräftelse.
Avbokning föredragsrum: Vid avbokning mindre än 8 veckor före mässan kvarstår betalning för hyra i det stora föreläsningsrummet på övervåningen.


BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Alternativmässa är ansvarig för de personuppgifter som du som kund lämnar till oss i samband med din bokning. Personuppgifterna behandlas konfidentiellt och i enlighet med tillämplig lagstiftning.


DELAD UTSTÄLLARPLATS
Det är tillåtet att dela plats med annan utställare. OBS! Max 1 företag/person/1 m2.
Du som skriver under anmälan ansvarar för hela monterytan och meddelar i förväg fullständigt namn och adress på samtliga utställare.

ÖVRIGT
Utställarna ansvarar själva för sina varor, behandlingar och eventuell anmälningsplikt.
Det är förbjudet att tända ljus eller rökelse i lokalerna.
Restaurangerna har ensamrätt på all försäljning av mat och dryck.


SKADESTÅND
Om mässan pga. myndighetsbeslut, force majeure eller annan orsak inställes, äger utställaren inte rätt att resa några som helst ekonomiska krav mot ALTERNATIVMÄSSA. Inte i något fall ska ALTERNATIVMÄSSA vara skyldig att ersätta följdskada, indirekt skada, personskada eller förlorad handelsvinst. Utställaren äger icke rätt att mot ALTERNATIVMÄSSA p g a föreskrift i detta avtal resa krav om återbetalning, nedsättning av avgifter eller om skadestånd etc.


TVISTER
Tvister med anledning av detta avtal skall i första hand lösas i sämja. Om detta inte leder till en överenskommelse ska tvisten avgöras enligt svensk lag av Göteborgs Tingsrätt.

Vi ser fram emot en Alternativ-mässa vi arrangerar tillsammans.

Dela den här sidan